WYKŁADOWCY:

Prof. dr hab. n. med.
AGNIESZKA SŁOWIK

Prof. dr hab. n. med.
KONRAD REJDAK

Prof. dr hab. n. med.
TADEUSZ POPIELA

Dr hab. n. med.
ANETTA LASEK-BAL, prof. SUM

Dr hab. n. med.
ADAM KOBAYASHI, prof. UTH

Lek. med.
WITOLD TOMALSKI

PATRONATY:

ODDZIAŁ KRAKOWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

SEKCJA CHORÓB
NACZYNIOWYCH MÓZGU

ODDZIAŁ ŚLĄSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO