LIVE STREAMING 20.06.2020

}

09:00 – 12:00 Część 1. Ostry Udar Mózgu

09:00 – 09:20 20% dla Polski – czy mamy szanse zwiększyć odsetek leczonych trombolitycznie?
– prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

9:20 – 9:40 Bezpieczna antykoagulacja – pradaxa i praxbind dobrana para
– prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

09:40 – 10:00 Pilotaż trombektomia mechaniczna – dziś i jutro
– prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela

10:00 – 10:20 Trombektomia mechaniczna – nowości
– dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. UTH

10:20 – 10:40 Możliwe powikłania w przypadku trombektomii mechanicznej – prezentacja przypadków
– lek. med. Witold Tomalski

10:40 – 11:00 Leczenie zabiegowe w udarze mózgu – nowości (zamykanie uszka lewego przedsionka, zamykanie PFO)
– dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM

11:00 – 11:30 Dyskusja ekspertów – pytania i odpowiedzi

11:30 – 12:00 Przerwa na reklamę PARTNERÓW EDUKACYJNYCH

}

12:00 – 13:50 Część 2. Profilaktyka i leczenie udaru

12:00 – 12:20 Podwójna terapia przeciwpłytkowa w ostrym okresie udaru mózgu (kwas acetylosalicylowy i klopidogrel)
– prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

12:20 – 12:40 Wyniki badania COMPASS w praktyce neurologicznej – który pacjent „neurologiczny” skorzysta z terapii rywaroksaban 2,5 mg 2x dziennie plus kwas acetylosalicylowy 100 mg   
– prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

12:40 – 13:00 Suplementacja diety w redukcji stresu oksydacyjnego i poprawy funkcji układu nerwowego   
– prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

13:00 – 13:20  Soludeksyd w leczeniu wspomagającym chorób naczyń mózgowych  
– dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM

13:20 – 13:40 Terapie wspomagające  w chorobach naczyniowych mózgu (cytokolina  i winpocetyna)
– prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

13:40 – 14:10 Dyskusja ekspertów – pytania i odpowiedzi

Wydarzenie jest skierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).